Tillbaka

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

SV har kurser för dig som har en intellektuell funktionsvariation.
Kurser både på dag- och kvällstid.
Vi har kurser i många olika ämnen, bland annat:
• Engelska
• Data
• Matlagning
• Dans
• Teater
• Körsång
• Natur
• Rock & Pop

För dig som är anhörig till en person med en funktionsvariation har vi kurser och samtalsgrupper. Vi har även utbildningar för personal i ämnet TAKK (Tecken som stöd).

Om du har frågor, eller vill veta mer om kurserna, är du välkommen att kontakta oss på telefon eller mail. 
Telefonnummer: 031 - 707 18 22, e-post: annika.tornqvist@sv.seMitt Val

Vill du lära dig vad demokrati är och hur du kan rösta och påverka beslut som fattas i Sverige? Välkommen att delta i en studiecirkel.
Cirkeln Mitt Val är för dig som har en funktionsnedsättning.
Läs mer om Mitt Val >>

Min Säkerhet
genomför säkerhetsutbildningar för personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Kurserna är anpassade för målgruppen och skapar en ökad trygghet och egenmakt. Kurserna tar upp olika typer av risker som man kan råka ut för i vardagen och hur man hanterar dessa. 
Läs mer om Min Säkerhet >>

TAKK
står för Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation eller i dagligt tal, Tecken Som Stöd till talet. Vi kan erbjuda studiecirklar i Tecken som stöd på två olika nivåer.
Läs mer om TAKK >>