De globala målen och hur Studieförbundet Vuxenskolan Halland arbetar

I vår värdegrund kan man läsa att vi står för alla människors lika värde och vår syn på bildning bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor. Vår vision är ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Vår idé och verksamhet är starkt förankrad i demokrati, jämställdhet, humanism och hållbarhet.

Med detta i åtanke så faller hela vår verksamhet inom ramen för de olika globala målen. Men vissa delar jobbar vi lite extra med så vi vill här lyfta fram exempel på verksamhet som bidrar positivt till att uppfylla de globala målen.

Nedan är de olika mål som vår verksamhet bidrar positivt till. Gå in på respektive mål för att läsa hur vilken verksamhet som bidrar lite extra för att uppfylla målet.

 

Tillbaka till startsida för SV Halland