Lättläst version saknas

3. God hälsa och välbefinnande

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

Under de senaste decennierna har stora framsteg gjorts för att förbättra människors hälsa globalt, till exempel så har barndödligheten minskat med 50% sedan 1990. Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande.

 

Delmål 3.4. Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa

Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

Kurser/Verksamhet som bidrar till uppfyllande av målet:

Ayurveda

Coaching, meditation och rörelse

DANS-verksamhet i alla former

Släpp rädslan och börja leva - föreläsning

YOGA i alla former

Qi gong

Psykoprofylaxkurs – föda barn med glädje

Vår nystartade #danceyourmindup i sociala medier för att belysa dansens positiva inverkan på psykisk hälsa

 

TILLBAKA