4. God utbildning för alla

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 774 miljoner människor i världen inte kunna skriva och läsa, varav två tredjedelar är kvinnor. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle.

Utbildningssystem världen över måste möta människors behov under hela livet – från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning, samt alla människors lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.

 

 

Delmål 4.5. Utrota diskriminering i utbildning

Senast 2030 avskaffa skillnaderna mellan könen inom utbildningsområdet och säkerställa lika tillgång till utbildning och yrkesutbildning på alla nivåer för utsatta personer, inklusive personer med funktionsnedsättning, ursprungsfolk och barn som lever under utsatta förhållanden.

Kurser/Verksamhet som bidrar till uppfyllande av målet:

 

Vårt allmänna kursutbud hjälper människor att lära sig nytt och få nya färdigheter. Språkkurser i alla former, vi erbjuder spanska, franska, italienska, teckenspråk och tyska

Generellt så är vårt allmänna kursutbud till för att sprida bildning och kunskap till fler.

Funktionsrättsverksamhet

Svenska för asylsökande och nysvenskar

 

TILLBAKA