Möt Osama Mesto

Osama Mesto är cirkelledare för kurserna Körkortsboken på lätt svenska och Svenska från dag ett.

Varför fastnade du för just det ämne/område som du är cirkelledare för?

Trafikregler är ett bra ämne för nyanlända att komma in i hur det svenska samhället fungerar. Sedan vill jag också dela med mig av min erfarenhet med att lära sig det svenska språket.

Vad betyder folkbildning för dig?

För mig betyder det att man kan lära sig på ett enkelt sätt om olika ämnen. Det är ett bra sätt att komma in svenska samhället.

Vad betyder den speciella pedagogiken med en studiecirkel för dig?

Man får möjlighet att diskutera, fråga och utvecklas. Man har roligt och man skapar nya kontakter. Dessutom känner man sig mer social och delaktig.  

På vilket sätt har det utvecklat dig att vara cirkelledare?

Jag har lärt mig mer om det svenska språket, trafikregler och samhället.

När är du som mest nöjd och glad med ditt jobb som cirkelledare?

När jag ser att jag har förmedlat kunskap och erfarenhet till deltagarna.

Har du något tips till andra som vill bli cirkelledare eller de som är cirkelledare?

Var lyhörd och lyssna på deltagarna.

Kom tidigt och var förbered.

Dela med dig av materialet ni gått igenom efter varje träff. 

Gå en av Osamas kurser

Körkortsboken på lätt svenska - Vi förklarar trafikregler och hur det går till att ta körkort. Samtalar om Sverige syn på trafiksäkerheten och trafikmiljön. Målgruppen är nyanlända och kursen genomförs i samarbete med biblioteket.

Svenska från dag ett - Undervisning i svenska språket på grundläggande nivå och förklarar grundgrammatik och diskuterar aktuella ämnen på lätt svenska. Du får tips och råd om hur man kan lär sig prata svenska på kort tid.

Vill du bli cirkelledare?

Läs mer på vårt cirkelledarnät eller kontakta oss på SV Halland direkt.