Tillbaka

Projektledare Anna Freiman för Bienestar i Guatemala

Anna kommer till vår inspirationsdag med tema Hälsa i Falkenberg 14 nov!

Anna Freiman, vem är du?

En bondtös från Vartofta som är djupt engagerad i internationella frågor, och i synnerhet kvinnors rättigheter.

Berätta om SV-projektet Bienestar som du dragit igång i Guatemala?

Det är ett relativt stort projekt, vars mål är att stärka Maya kvinnor och deras familjers mänskliga rättigheter i den lilla byn San Juan La Laguna. Metoden som vi använder är den fantastiska studiecirkelmetodiken. Tillsammans med SV avdelningarna Halland, Skaraborg och Väst gör vi skillnad i Guatemala!

 

 

 

Har det varit svårt och många hinder?

Det har varit flera utmaningar. Till att börja med att få en stabil organisation i Guatemala som samarbetspartner. Men överlag har det fungerat väl, mest för att projektet har en oerhört kompetent projektledare på plats. Hon är själv Mayakvinna och har en socionom- utbildning i botten, med ett stort engagemang för kvinnors möjligheter och rättigheter.

Hur kom det sig att du fastnade för just dessa kvinnor?

Deras hopp och vilja om att förbättra sin och sin familjs situation. De är extremt fattiga och möts dagligen av utmaningar, problem och inte minst, diskriminering från samhället just för de är fattiga, kvinnor och från ursprungsbefolkningen. De var hungriga att få lära sig något nytt, att få verktyg för att kunna ta sig framåt.

Hur var ditt första möte på plats?

Starkt. Många berättelser om vad de har utsatts för, och utsätts för. Guatemala befann sig mellan 1960 till 1996 i ett inbördeskrig, där ursprungsbefolkningen systematiskt mördades. I nutid kämpar de dagligen för att få bröd på bordet, att barnen ska kunna få några år i skolan, att inte utsättas för våld i hemmet och att få tillgång till sjukvård. Ett fint minne jag har från mitt första besök var hur en av kvinnorna sa att Gud har sänt oss en ängel.

 

På vilket sätt har projektet redan hunnit göra skillnad?

42 kvinnor har fått utbildning, enligt studiecirkelmetodiken, inom sömnad, matlagning och bageri och kvinnorna kan nu jobba med detta. Ett stort antal kvinnor och män har fått studiecirklar i Data grund, vilket har resulterat i att de kan börja söka information på nätet och ta kontakt med kunder från olika länder. Ett stort forum har tagit plats om kvinnors rättigheter vilket har lett till samtal med lokala kommunpolitiker om hur kvinnornas situation kan förbättras.

 

 

På vilket sätt kan just folkbildningen stödja verksamheten och dessa kvinnor?

Folkbildningen är ett bra verktyg att använda sig av i utvecklingsländer om en inte kan läsa eller skriva, om utbildningsnivån är låg och om inkomster är små. Det är ett demokratiskt och stärkande verktyg som gör att kvinnorna, relativt fort, växer och stärker deras självförtroende och självkänsla.

 

Du ska ju delta på SV:s Inspirationsdag i Falkenberg den 14 november, vad hoppas du händer efter den?

Att fler folk har fått upp ögonen för kvinnligt entreprenörskap globalt, kanske kan någon lokal förening börja samarbeta med kvinnoorganisationerna i San Juan La Laguna. Självklart hoppas jag att de varor som kvinnorna säljer, sjalar, väskor, necessärer, är intressant för folk att köpa och på så sätt stötta kvinnorna att komma framåt ekonomiskt, som i sin tur stärker mänskliga rättigheter

 

 

Har du alltid varit en person som engagerat dig att stödja andra?

På olika sätt, ja. Jag tror det är viktigt att se och förstå, att vi alla inte måste göra något enormt för att stödja andra. En klapp på axeln när grannen är sjuk och erbjuda lite mat, eller att lyssna när kollegan eller vännen är ledsen, eller ett leende åt den hemlöse och erbjuda en smörgås är minst lika viktigt, som att skänka pengar vid katastrofer eller att åka ut och volontärjobba.

 

 

 

Vad arbetar du med just nu?

Fram till och med sista augusti jobbar jag som projekt-och affärsansvarig på Alma Folkhögskola, men därefter tar jag ett avbrott och kommer att jobba med mitt egna företag nere i Guatemala. Mitt företag UtzDevelopment jobbar med demokrati-och utvecklingsfrågor och det är det roligaste jag vet!

 

 Här kan du läsa det vi skrivit tidigare om projektet.