Tillbaka

Kick off för ambassadörer i Halmstad

Kickoff för socialförvaltningens brukarutbildning

Under hösten och våren 2014-2015 har 10 personer genomgått en brukarutbildning som arrangerats av socialförvaltningen i Halmstad i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. Syftet med utbildningen har varit att utbilda ambassadörer. Med sina erfarenheter och livsberättelser ska de bidra till att socialförvaltningen ska uppnå delar av mål i samband med regeringens och SKL:s PRIO-satsning.

Socialnämnden i Halmstads kommun har som mål att öka brukarinflytandet inom alla verksamheter. Även att få en ökad kunskap om diagnoser och livssituation hos personer, deras anhöriga med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

Utbildningen är en del i detta arbete, att med evidensbaserad praktik ta del av brukares synpunkter på de insatser som erbjuds och/eller inte erbjuds. Genom detta får vi värdefull information om vi erbjuder rätt saker.

Den 12 maj mellan 13.00–ca 16.00 anordnades en kick off på CLAVIS i Halmstad. På programmet stod:

-      Information om PRIO och hur Socialförvaltningen jobbar med PRIO.

-      Upplägg och planering av brukarutbildningen.

-      Presentation av ambassadörerna och kort beskrivning av deras program.

-      Erfarenheter från ambassadörsutbildningen.