Tillbaka

Projekt Bienestar

Guatemala är ett land som är rikt på kultur och natur men fattigdomen är brett utspridd, 54 % av befolkningen befinner sig under fattigdomsgränsen. Kvinnor och barn är främst utsatta och i synnerhet de från ursprungs-befolkningen. I Guatemala är 40% från olika ursprungsbefolkningsgrupper. Var fjärde guatemalan är analfabet och bland kvinnor från ursprungsbefolkningen är mer än hälften analfabeter.

SV Halland har inlett ett mänskliga rättigheters projekt i Guatemala tillsammans med SV Väst och SV Skaraborg. Det övergripande målet är att stärka Maya Tzu’tujil kvinnor och deras familjers mänskliga rättigheter genom folkbildning och i synnerhet studiecirklar. Projektet är tidsbegränsat från 2014 till december 2016 och finansiellt medel kommer från Sida genom Forum Syd.

Projektet har hittills genomfört över 30 studiecirklar och då i bland annat data, kvinnors rättigheter, design och mat. Även 2 seminarier har genomförts, den största var den 8 mars på Internationella Kvinnodagen och projektet har fått publicitet i lokal och nationell media och deltagit i ett forum för ursprungsbefolkning i FN, New York. Vill du läsa mer om projektet så gå in på https://mayasv.wordpress.com

 

SV Halland kommer att jobba med lokalt arbete för projektet. Utveckling av denna verksamhet sker just nu och har du någon idé eller på något sätt vill bidra till projektet, hör av dig till Joachim Lindqvist 070-795 40 75 eller joachim.lindqvist@sv.se

Glöm inte att läsa Projekt Bienestars nyhetsbrev! Klicka här.

Yta 109 000 km²

Antal invånare 15 082 831 (2012)

Medellivslängd 71 (2011)

Statsskick Republik, enhetsstat

Huvudstad Guatemala City

Språk Spanska (officiellt), garífuna, xinka samt 21 mayaspråk