Tillbaka

Tango för Parkinsonsjuka

Under våren har ett 20-tal personer träffats på onsdagar på Mötesplats Mölle i Falkenberg. Där har de under ledning av dansledaren Sven Hämberg fått  lära sig grunderna i argentinsk tango.
Många studier har visat att musik hjälper och förbättrar rörelseförmågan hos personer med Parkinsons sjukdom. Karin Richter har själv Parkinson sedan åtta år tillbaka och är den som har ordnat så att kursen blev av.

 

Om Parkinsons sjukdom

I kroppen finns en signalsubstans, dopamin, som hjärnan använder för att skicka signaler mellan hjärncellerna. Om man har Parkinsons sjukdom förstörs celler som tillverkar dopamin. Hjärnan får då svårare att kontrollera de nervsignaler som styr kroppens rörelser.

Parkinsons sjukdom börjar smygande och utvecklas sedan långsamt under resten av livet. Man kan inte bli frisk från sjukdomen, men det finns olika mediciner som kan minska besvären. Ungefär en av hundra personer över 60 år har Parkinsons sjukdom och den är vanligast hos män. Orsaken till varför man får sjukdomen är inte helt klarlagd.

Hämtat från www.1177.se