Tillbaka

Med nyfikenhet och intresse som bränsle

Ida Wahmans engagemang för människor lyser igenom allt det hon gör. Hon verkar alltid se möjligheter där andra ser svårigheter och det finns en slags självklarhet som gör att man undrar, vem är hon och hur gör hon egentligen – möt KiX-projektets inspirerande eldsjäl!

 

Ida, berätta om dig?

Jag är nyfiken, otålig och en känsloboll med

hårt skal! Mina egna livserfarenheter har

väckt ett intresse kring människan och idag

lett mig till mitt drömjobb!

 

 

Berätta om KiX

Det hela började med att jag såg att det var

något som saknades i utbudet av fritids-

aktiviteter för ungdomar med funktions-

variationer.

Kort beskrivet, så är KiX idag ett projekt

där ungdomar med intellektuella funktions-

variationer själva är med och designar, leder

och väljer de aktiviteter som Studieför-

bundet Vuxenskolan i Halland nu erbjuder.

 

 

Vad betyder ordet folkbildning för

dig?

För två år sedan var det ett främmande ord

för mig, men nu när jag fått se och uppleva

vad folkbildning är och vilka fantastiska

möjligheter det ger är det något otroligt

värdefullt. För mig är folkbildning när man

utvecklas tillsammans med andra människor,

och där intresse och nyfikenhet är bränslet.

 

 

Har du något tips till unga idag

som vill göra skillnad?

Jobba och gör det som intresserar dig! Att

lita på sin inre intuition är svårt, och kanske

framför allt i dagens samhälle där vi påverkas

otroligt mycket utifrån via sociala medier,

reklam och förväntningar från andra.

Man får inte heller glömma att man även kan

göra stor skillnad vid sidan om sitt dagliga

arbete, som exempelvis cirkelledare. Allt blir

vad du gör det till, och att ständigt våga fort-

sätta utvecklas och utmanas tillsammans med

ett öppet sinne tar dig långt på vägen.

 

 

Har du någon Kix-dröm?

Att få se fler unga människor ta kontroll och

påverka sin egen fritid, sätta upp mål och

vara ambassadörer för något som intresserar

dem själva och i sin tur inspirera andra! Jag

vill tillsammans med unga deltagare i KiX

projektet ändra attityden som många har gen-

temot tillgänglighet och anpassning av aktiv-

iteter och även praktiska medel.

 

 

Och framtiden?

En stor dröm är att få skaffa mig mer kunskap

inom det verksamhetsområde jag idag jobbar

med och få jobba på nationell och till och med

internationell nivå. Jag drömmer även om att

lära mig kommunicera på minst två nya språk!

Jag hoppas få fortsätta jobba tillsammans

med människor i alla åldrar för att kunna inspireras

och inspirera andra och aldrig sluta utvecklas!