Tillbaka

Dialogmöte: Finns det mat när krisen kommer?

Gröna näringar, konsumentorganisationer, politiska partier, upphandlare, landsbygdsutvecklare, miljövänner, banker, intresserad allmänhet ... Här möts vi i dialog om viktiga framtidsfrågor som livsmedelsproduktion, krisberedskap och självförsörjningsgrad. Ta med dig dina frågor till panelen. Kom, lyssna och tyck till!

Huvudtalare:   Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk, Swedbank

Moderator: Lars-Anders Knutsson, LRF Halland

Panelen:      Kristina Yngwe (C), vice ordförande, riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Emilia Astrenius Widerström, riksordförande för LRF Ungdomen
Alma Ragnarsson, medveten konsument, Varberg
Marcus Johansson, kommunikatör, beredskapsenheten, Länsstyrelsen Halland

 

Arr: Studieförbundet Vuxenskolan Halland i samarbete med LRF Halland, Swedbank och Sparbankerna i Halland.

Vi bjuder på fralla, dryck, kaffe och kaka.

Frågor? Kontakta Annika Arnesson, annika.arnesson@lrf.se,
0706-75 14 16.

Anmäl dig här!

 

SV Arena - ett dialogmöte