Tillbaka

Kulturtolksdoulor till er tjänst

Tolv glada kulturtolksdoulor i projekt Doula & kulturtolk Halland, finns redo att vara med som kulturtolkar och stödpersoner på förlossningar i Halmstad och Varberg. Doulorna finns representerade över hela länet.

De ska vara med som stöd under graviditet och förlossning, när både språk och kultur är nya. De språk gruppen representerar är arabiska, dari, kurdiska, persiska, romani, ryska, serbiska, somaliska och ungerska.

Doulorna kommer du i kontakt med genom föreningen Aligi. Mailadress: halland@doulakulturtolk.se

Projektet Doula & kulturtolk Halland ägs av Studieförbundet Vuxenskolan och finansieras av Region Halland. Foto: Elisabeth Ubbe.