Tillbaka

Samtal i rörelse - #metoo - vad händer nu?

#metoo - vad händer nu? Det undrar vi också. Därför samlar vi under tre kvällar framöver ett antal skarpa och kloka profiler för att tillsammans fördjupa diskussionen och ta den ytterligare ett steg.

Under våren kommer vi att ha tre samtalskvällar med anledning av vittnesmålen världen över under hashtaggen #Metoo. Vittnesmål i miljontal, både i Sverige och i hela världen, visar på att vi har ett samhällsproblem där värderingar och strukturer måste förändras. Kvinnor lever i ofrihet och det är alla mäns ansvar att motverka detta. Kvinnor kan inte ensamma göra något åt de strukturer som ger vissa män “rätten” att begå övergrepp.

Vad kan vi göra? Kom och ta del av forskningen, samhällsanalysen samt kloka tankar från insatta och engagerade Halmstadbor. Ett samarbete med Halmstads kommun.

Stadsbiblioteket i Halmstad, Hallandsscenen

MODERATOR: SUZANNE ÅKERLUND

TORSDAG 25/1 18.00-19.30

TORSDAG 15/3 18.00-19.30

TORSDAG 19/4 18.00-19.30

Några av frågorna under dessa samtalskvällar:

• Vad händer nu? I detta nu skrivs historia - bransch efter bransch skakas i sina grundvalar när kvinnor går samman och bryter tystnaden kring övergrepp och trakasserier.

• Kvinnors organisering - från Rösträttsrörelsen till #Metoo via “Ropen skalla - dagis åt alla”. Vad händer när kvinnor organiserar sig?

• Mansrollen - under förändring, hur går det till. Vad styr och vem påverkar?