Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler som är öppna för alla – med en demokratisk värdegrund. Vid årsskiftet 2017 var 1425 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.

Verksamhetsutveckling
Studieförbundet Vuxenskolan stödjer och samverkar med Bygdegårdarnas riksförbund och alla bygdegårdar i hela Sverige. Vi genomför tillsammans studiecirklar kulturarrangemang som årligen engagerar närmare 100 000 människor. Konstutställningar, teater- och dans, mat och lokal utveckling, hantverk, integrationsverksamhet, föreläsningar och hantverk är något av det som ryms inom vår samverkan.

Föreningsutveckling
Studieförbundet Vuxenskolan stödjer Bygdegårdarna med utveckling av föreningarna. Det kan handla om utbildningar av valberedningar, ledarutveckling för styrelser, med erfarenhetsutbyten kring arrangörskap, medlemskommunikation, processledning och projektsamverkan, med mera

Föreningsmallar

Allt för att underlätta för er förening. Vi har t ex tagit fram en serie mallar med "allt du behöver för ett effektivare föreningsarbete". Ordning och reda helt enkelt.

Ladda ner här

Valberedning

Utbildningen och studiecirkeln för valberedare i ideella föreningar utgår från boken I förening. Upplägget syftar till att stärka de förtroendevalda i sin roll samt introducera valberedningens processer och arbetssätt.

Det kompletteras med verktyg som mallar och frågeformulär som kan användas i arbetet med att hitta kandidater.

Nationell kontaktperson


Vill du ha mer information?

Det kan du hitta hos ditt lokala SV.

Till SV Lokalt

SV och föreningar

För frågor om SV och föreningar

info@sv.se 08-587 686 00