Tillbaka

Lokal valplan

En bra valplan ska göra det tydligt vilka mål vi har med kampanjen och vad som ska göras, av vem och när, för att nå målen. Syftet med att göra en egen regional eller lokal valplan är att effektivisera arbetet före och under valkampanjen så att vi når större framgång utan att köra slut på oss själva.

I det här processmaterialet, som ni förslagsvis arbetar er igenom under fem träffar, planerar ni ert strategiska arbete inför valet.


 

Ladda ner processplanen

Ladda ner valplansdokumentationen

Ladda ner arbetsplan för valplanen