Tillbaka

Migration och etablering

Studiecirkeln om migration och etablering ska ge dig och de andra cirkeldeltagarna bakgrundskunskaper och förståelse för Miljöpartiets ställningstagande inom migration och etablering. På så sätt kan du känna dig trygg när du är ute och samtalar med människor.

Här nedan finns en studiehandledning som innehåller faktatexter och frågeställningar, vilket gör att den fungerar om ett komplett studiematerial för er studiecirkel.

I materialet beskrivs också hur du startar och avslutar en studiecirkel. Er studiecirkel ska anmälas till Studieförbundet Vuxenskolan.

Ladda ner studiehandledningen