Transport


Hur ser en bilmotor ut inuti? (volvomotor B 20)
Hur fungerar den?
Vad heter alla delar?

Häng med på en lärorik cirkel då ledaren Öyvind undervisar deltagarna i bilmotorns fantastiska värld. Lits egen "Bildoktor"berättar och visar. Film på Youtube kommer att visas.
Kursen riktar sig till alla! Bilintresserade kvinnor och män och ungdomar som kör EPA.
Träff 1. Planering tillsammans, önskemål, och arbetsplan
Träff 2. Vi börjar plocka och titta på de olika motordelarna.
Träff 3. Vi fortsätter.
Träff 4. genomgång av kurs, behov av forts. exempelvis, lättare trimning lärs ut.
Fikapausen är viktig på alla träffarna.
Lokal: SV Lit, lokal källaren
Antal deltagare: minst 5 max 8 deltagare
Kostnad: ej uträknat ännu

Vill du veta mer? 0642-10420 Gerd