Integritetspolicy för Nyhetsbrev

Studieförbundet Vuxenskolan (nedan benämnt SV) ansvarar för personuppgifter såsom e-postadress som du lämnar till oss när du registrerar dig för nyhetsbrev. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att SV, eller den SV har anlitat, ska kunna tillhandahålla och administrera e-postadresserna och därmed ge dig tillgång till SVs nyhetsbrev. SV kan komma att använda dina personuppgifter för att marknadsföra SVs studiecirklar, evenemang och tjänster. Den lagliga grunden för behandlingen är ditt samtycke.

Dina personuppgifter sparas bara så länge som du är prenumerant på Svs nyhetsbrev. När du avregistrerar dig tar SV bort dina personuppgifter. Du avregistrerar dig genom att använda ”Nej tack”-länken i slutet av nyhetsbrevet. Du har möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du inte vill att dina personuppgifter ska användas för marknadsföringsändamål. I övrigt lämnas dina uppgifter inte ut, utan ditt godkännande, med undantag för att tillmötesgå tillämplig lag, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet.

Dina registrerade personuppgifter hos SV
Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns registrerade om dig hos SV genom att kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag över de personuppgifter som finns registrerade hos oss. Om personuppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller inte längre aktuella kan du begära att uppgifterna ska rättas eller tas bort. Ansökan om registerutdrag eller begäran om rättelse görs skriftligen till SV till nedan angivna kontaktuppgifter.

 

Kontaktuppgifter:
Studieförbundet Vuxenskolan Jämtlands län
Adress: Listvägen 22, 831 41 Östersund
Tel: 063-123 400
E-post: jamtland@sv.se

Om du anser att vi bryter mot Dataskyddsförordningen kan du vända dig till Datainspektionen, Information om klagomål och myndighetens hantering av dessa finns på deras webbplats.