Transport

Kustskepparintyg är ett intyg som intygar att innehavaren vid prövning visat sig ha sådana teoretiska kunskaper om sjövägsregler, navigation, båtlivskunskap mm, som erfordras för att framföra ett fritidsfartyg i dagsljus, mörker och nedsatt sikt i såväl skyddade som oskyddade farvatten.

Kustskepparintyg medför behörighet att föra fritidsskepp med en längd om 12 meter eller mer i kombination med en bredd om 4 meter eller mer, enligt kungörelse (1970:344) om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar.

Vidare är kustskepparen en fördjupning av kunskaper utöver förarintyget. Vi kommer därför parallellt repetera samtidigt som vi bygger på kunskaperna.
Vi går igenom:
• Sjövägsregler, lagar och förordningar för fritidsfartyg
• Kompass, Fyrar, fyrkaraktärer, lanternor, signalfigurer
• Positionsbestämning
• Navigationshjälpmedel, VHF, GPS och Radar samt elektroniska sjökort
• Befälhavarens skyldigheter
• Säkerhet
• Miljöaspekter till sjöss

KURSMATERIAL
Materialet som används är:
Komplett Förarpaket Öst (kostnad ca 655 SEK)
• Kurs & Bäring 17:e upplagan av Nina Nordström inkl. övningsbok (ca 445 SEK).
• Passare, modern transportör, nautisk linjal (ca 190 SEK).
Kustskepparpaket (kostnad ca 180 SEK)
• Övningssjökort 61/93
• Kort 1

Kursmaterial beställs av SV och levereras i samband med kursstarten. Kostnaden för detta faktureras separat. Vid anmälan ange om du har ”Komplett Förarpaket Öst” sedan tidigare från Förarintyget.

DELTAGARAVGIFT
Denna uppgift uppdateras inom kort.

EXAMINATION
För att erhålla kustskepparintyg ska den sökandes kunskaper prövas av en förhörsförrättare auktoriserad av NFB.
Sökande ska före prövningen ha:
• Fyllt 15 år
• Inneha Förarintyg
• Inneha Båtpraktik dager eller mörker

Vi ordnar ett examinationstillfälle efter kursen.

BÅTPRAKTIK
Har du inte båtpraktik bör denna göras under kursen och senast vid sista kurstillfället. Vi kan hjälpa till med att samordna detta i samband med kursstart. Kostnad för Båtpraktik tillkommer, för närvarande 625 SEK.

FRÅGOR?
Kursledare Urban Petersson, 070-584 90 16, urban.petersson@telia.com
eller Mia Undfors, verksamhetsutvecklare, 070-431 39 24, mia.undfors@sv.se