Motorsåg- och röjsågskörkort i Jönköpings län

Motorsågskörkort nivå A+B 

Motorsågskörkortet är beviset för att du har de praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att hantera motorsågen på ett säkert sätt.

SV erbjuder kurser för A+B behörighet i motorsågning på Höglandet. Nivå A innefattar motorsågning såsom vedkapning medans nivå B innefattar trädfällning grund. Läs mer om de olika körkortsnivåerna på Säker Skogs hemsidan nedan. 

Kursen omfattar ca. 32 studietimmar (teori & praktik) fördelat på 6-8 tillfällen.

BRA ATT VETA:
I avgiften ingår uppkörning för Säker skogs instruktörer. En uppkörning ingår i deltagaravgiften. Kostnad för litteratur tillkommer.
Då vi samarbetar med Södra för att hitta lämplig skog för praktisk övning och uppkörning får man som deltagare vara beredd på att åka till närliggande kommuner.

Klicka här att se de kurser vi erbjuder i Motorsågskörkort A+B

Motorsågskörkort nivå S, Skadade träd

Motorsågskörkortet nivå S är beviset att du har de praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och olika former av hjälpmedel vid svåra och riskfyllda arbeten vid uppröjningsarbete av träd i samband med ex stormskador. 

Kursen omfattar ca. 16 studietimmar (teori & praktik) fördelat på 2 tillfällen.

Klicka här att se de kurser vi erbjuder i Motorsågskörkort nivå S

Röjsågskörkort

Skogsvård har sedan länge ansetts vara en förutsättning för en värdefull avkastning från skogen. Genom att gå en kurs i röjsågskörkortet investerarar du inför framtiden då du lär dig att planera röjningsarbetet med fokus på arbetsteknik och säkerhet.

RA är den grundläggande nivån som man måste klara först. Den handlar om röjsågens skötsel och hantering och enklare röjningsarbeten som röjning av gräs och sly. RB behandlar skogsröjning, med betoning på arbetsteknik vid ungskogsröjning och underväxtröjning.

Klicka här att se de kurser vi erbjuder i Röjsågskörkortet.

Ledare

Våra ledare i motorsågskörkortet och röjsågskörkortet är utbildade för att hålla kurser på ett säkert och pedagogiskt sätt.

Frågor?

Hör av er till oss på SV för övriga frågor och tankar.
Andreas Rydberg, Finnveden, 0370-34 10 96, andreas.rydberg@sv.se
Bodil Nordgren, Tranås/Jönköping, 0140-37 55 60, bodil.nordgren@sv.se
Marie Hammarin, Nässjö/Aneby, 0380-57 56 03, marie.hammarin@sv.se

I samarbete med Södra

Våra kurser i motorsågs- och röjsågskörkort sker i samarbete med Södra.

Till Södra

Testa dina kunskaper

På Säker Skogs hemsida kan du testa dina kunskaper om motorsågen och röjsågen.

Testa dig själv

Körkortsnivåer

På Säker Skog kan du läsa mer om de olika körkortsnivåerna som finns.

Läs mer