Människa i fokus

Den populära och uppskattade föreläsningsserien "Människa i fokus".


 

Praktiska upplysningar


Inträde
  

390 kr: personal
100 kr: anhöriga och personer med egenerfarenhet som är medlemmar i någon av värdorganisationerna (kontant betalning)
200 kr: övriga privatpersoner (kontant betalning)

Priset inkluderar fika. Ring gärna om du vill ha gluten- eller laktosfritt.

Anmälan
Sker via länken under varje föreläsning nedan.
Privatpersoner bokar per telefon: 036–290 64 45. 

Biljetter
Skickas mot faktura cirka 10 dagar före respektive föreläsning. 
Anmälan är bindande från och med 1 månad innan föreläsningen äger rum.

Frågor
Christina Heldemark, tfn: 036–290 64 43 (innehåll i föreläsningarna)
Gabriella Hektor, tfn: 036-290 64 45 (anmälningar)

 Höstens föreläsningar


Sexualitet, intellektuella funktionsnedsättningar och 
professionellt bemötande

Onsdag 11 oktober 13.00 - 16.00
S.Vätterbygdens folkhögskola, Jönköping

Föreläsningen tar upp sexualitet i relation till intellektuella funktionsnedsättningar samt frågor runt professionellt bemötande. Innehållet har en tydlig anknytning till forskning som varvas med förslag på såväl metoder, litteratur som förhållningssätt.

Föreläsningen avslutas med diskussion samt möjlighet att ställa egna frågor.

Jack Lukkerz är socionom och auktoriserad sexolog med mångårig erfarenhet av sexologiskt orienterad rådgivning, utbildning och handledning.

Värdorganisation: SPH och SV

Se PP-bilder här!

Anmäl dig här!”Kaosteknik” 
- Att förstå, förklara och hantera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Måndag 13 november 13.00 - 16.00
S.Vätterbygdens folkhögskola, Jönköping

Stor kreativitet krävs för att möta ständiga utmaningar i en mängd olika situationer. För att lyckas med detta måste man kunna inta den andres perspektiv.

Föreläsningen innehåller fakta, strategier för bemötande, pedagogiska tips samt förklaringar och upplevelser att relatera till.

Lina Melander är behandlingspedagog med psykiatrisk och etnokulturell profil. Hon har bland annat arbetat inom särskola/skola, psykiatri samt på specialistboende för personer med autism. Mamma till två barn som båda har neuropsykiatriska diagnoser. Linas företag www.kaosteknik.se

Värdorganisation: Autism & Aspergerföreningen och SV

Anmäl dig här!Från djupa depressioner 
- till ett fungerande liv

Torsdag 7 december 13.00 - 16.00
S. Vätterbygdens folkhögskola, Jönköping

Bengt hade jobbat 16 år inom psykiatrin innan han själv blev sjuk och inlagd. Han menar att det finns en bild av att människor inte ska må dåligt i själen och många har inte orden för att säga att man mår dåligt eller är deprimerad.

Bengt Sprowede, Visby, är född 1958 och har två barn. Han har både arbetat och varit patient (slutenvård, självmordsnära beteenden, LPT) inom psykiatrin och har därmed stor erfarenhet av psykiatrisk vård - såväl innehåll som bemötande och känsla. Bengt är också Hjärnkollsambassadör.

Värdorganisation: Hjärnkoll och SV

Anmäl dig här!


 

Tidigare föreläsningar 2017

 en liten tecknad jävul sitter på en tecknad axel.

Från skam till engagemang - Sofias resa med OCD 

Sofia Bergström, 25 år, berättade om när hon utvecklade tvångstankar i högstadiet, hur hon nådde botten och vad som till slut blev räddningen: hårdrock och KBT. Sofia berättade även om sitt ideella engagemang i föreningen Suicide Zero och hur hon idag använder sin diagnos som en styrka i arbetslivet.

Se Sofias PPT-bilder här


 

Fullt normal, men på ett annorlunda sätt

Jenny Ström arbetar med att sprida kunskaper och att ge handfasta tips om bemötande, hjälpmedel och strategier för att underlätta vardag och arbetsliv för personer med neuropsykiatriska funktionshinder.

Hon berörde viktiga faktorer som t ex att ha mer än en diagnos, att ha en partner/barn med diagnos/-er, psykosociala förhållanden, missbruk, kriminalitet, självskadebeteende och psykiatriska sjukdomar.


 

Bildpresentationer från ännu äldre föreläsningar:

Här finns PPT-presentationer från tidigare föreläsningar