Människa i fokus

 

Praktiska upplysningar

Inträde  
400 kr:   personal

100 kr:   anhöriga och personer med egenerfarenhet som är medlemmar i
                 någon av värdorganisationerna (kontant betalning)

200 kr:   övriga privatpersoner (kontant betalning)

Priset inkluderar fika. 

Anmälan
Sker via länken under varje föreläsning nedan (gäller företag)
Privatpersoner bokar per telefon: 036–290 64 45 alt. 036-290 64 43 och betalar kontant. 

Biljetter
Skickas cirka 10 dagar före respektive föreläsning. 
OBS: anmälan är bindande från och med 1 månad innan föreläsningen äger rum. 
Faktura skickas efter föreläsningen ägt rum.

Frågor
Christina Heldemark, tfn: 036–290 64 43 (innehåll i föreläsningarna)

 


 

Läkemedel och vardagsliv – om personers erfarenheter av behandling med psykofarmaka/ 

Inställd!

Onsdag 27 mars kl.13.00 – 16.00 S.Vätterbygdens folkhögskola, Jönköping

Användningen av psykofarmaka ökar i västvärlden och i alla åldrar. Trots detta ökar den psykiska ohälsan i stora delar av västvärlden.  Varför ökar förskrivningen av psykofarmaka? Hur effektiva är de och hur påverkar psykofarmaka människors vardagsliv är frågor som presenteras och problematiseras i denna föreläsning.

Per Bülow är docent i välfärd och socialvetenskap och verksam vid psykiatriska kliniken i Jönköping. Hans huvudsakliga forskningsområde är uppföljning av vård, stöd och vardagsliv för personer med psykosdiagnoser. Medförfattare till boken ”Från patient till person”.

Värdorganisation: IFS och SV


 

”Åldrande och intellektuell funktionsnedsättning/  utvecklingsstörning”   

Torsdag 25 april kl.13.00 – 16.00 | S.Vätterbygdens folkhögskola, Jönköping

Föreläsningen ger en introduktion i vad åldrandet innebär fysiskt, psykiskt och socialt och tar upp forskning, fallbeskrivningar och goda exempel.” Åldrandet tas upp i ett brett perspektiv - där demens ingår som en del.

Kia Mundebo har varit ansvarig handläggare för äldrefrågor inom Riksförbundet FUB och har en magisterexamen i folkhälsa, vård och omsorg. Sedan i höstas är hon utbildare i äldrefrågor och driver eget företag.

Conny Bergqvist har en lindrig utvecklingsstörning och är pensionär sedan två år tillbaka. Han har arbetat som Klippanrådgivare inom Riksförbundet FUB. Conny berättar om sina erfarenheter av att bli äldre.

Värdorganisation: FUB och SV


Anmäl dig här

 


 

Tjejer med autism möts av livsfarlig okunskap     

Onsdag 15 maj kl.13.00 – 16.00 | S.Vätterbygdens folkhögskola, Jönköping

Efter år av mörker, kaos och vanmakt fann Lina Liman till slut förklaringen till sina svårigheter: autism. Hon hade då tillbringat större delen av sitt vuxenliv inom psykiatrin, mött nästan hundra läkare, ordinerats starka mediciner och elbehandlingar och i långa perioder varit inlagd för tvångsvård. Ingen hade förstått varför hon mådde så dåligt, eller varför hon inte svarade på behandlingsförsöken.                                                                                                          Med avstamp i sina personliga erfarenheter belyser Lina Liman varför det är så viktigt att bredda bilden av autism och fördjupa förståelsen för neuropsykiatriska funktionsvariationer, inte minst hos kvinnor.

Lina Liman är journalist, föreläsare och författare till den självbiografiska boken "Konsten att fejka arabiska – en berättelse om autism" (Albert Bonniers förlag 2017).

Värdorganisation: SV


Anmäl dig här

 


 

Mr Tourette - För Ovanlighetens Skull     

Torsdag 26 sept. kl.13.00 – 16.00 | S.Vätterbygdens folkhögskola, Jönköping

Ett annorlunda stand up föredrag med pedagogik, komik och tragik. En hyllning till Ovanligheten i dig och hos människan, till de som ser en personlighet inte bara en diagnos. För kom ihåg - alla är olika utom jag. En resa från uteliggare till inneliggare. 3 procent hopp blev 103 procent tillgång.

Pelle Sandstrak är en mycket efterfrågad föreläsare i div. länder. Har bl.a medverkat i Skavlan och Malou. "Pelle Sandstraks föredrag är som en rockkonsert - det svänger högt och lågt, smärtsamt och roligt"(Sverige Radio P4).

Värdorganisation: Autism & Aspergerföreningen och SV

 

Anmäl dig här

 


 

ADHD, missbruk och kriminalitet

Onsdag 23 okt. kl.13.00 – 16.00 | S.Vätterbygdens folkhögskola, Jönköping

Efter ett trettiotal fängelsedomar och lika många år av missbruk – fick Krystian Kawalec äntligen sin ADHD-diagnos och kunde börja sin väg tillbaka till ett värdigt liv. Sedan ett tiotal år hjälper han ungdomar och vuxna med liknande problematik. Han är ordf. i KRIS Boråsregionen och har skrivit de självbiografiska böckerna ”Cell C2” och ”Den andra boken”.

Värdorganisation: SPH och SV

Anmäl dig här

 


 

Kärlek och sexualitet - Unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

Torsdag 21 november kl.13.00 – 16.00 | S.Vätterbygdens folkhögskola, Jönköping

Om kärlek och sexualitet utifrån ett samspelsperspektiv. Hur kan man vara självbestämmande i privatlivet när man samtidigt har ett behov av stöd från personal och anhöriga? Vilka normer och attityder knyts till sexualitet och funktionsnedsättning, och vilka konsekvenser kan det få? PÅ vilka sätt påverkar samhälleliga förändringar såsom internets genombrott även personer med intellektuell funktionsnedsättning. Lotta berättar utifrån intervjuer med berörda personer, personal och anhöriga - om sexuella handlingsmönster och beteenden, sex- och samlevnadsundervisning, internetanvändning och hedersrelaterade erfarenheter.

Lotta Löfgren-Mårtenson är professor i hälsa och samhälle, inriktning sexologi och sexualitetsstudier. Författare till böcker i sexologi och lättläst ungdomslitteratur. Läs mer www. lofgren-martenson.com

Värdorganisation: FUB och SV 

Anmäl dig här

 


 

Folder Människa i fokus

Nu finns vårens folder för föreläsningsserien Människa i fokus att ladda ner och läsa här på vår hemida. Klicka här eller på foldern nedan.

Människa i fokus 2019