Styrelse

Vår styrelse består av följande personer:

Göran Bäckstrand, ordförande, tfn: 036-290 64 49, mobil: 070-431 39 09
Carina G Hördegård, vice ordförande
Inga-Maj Eleholt
Peter Grahn
Bertil Rylner
Anna Samuelsson
Patrik Jönsson
Bernt Legersjö
Anna Lindekrantz, personalrepresentant