Styrelse

Vår styrelse består av följande personer:

  • Gunilla Hjelm, ordförande, gunilla.hjelm@sv.se, 070-85 973 06  
  • Carina G Hördegård
  • Eva Persson
  • Peter Grahn
  • Bertil Rylner
  • Elin Hagelsås
  • Patrik Jönsson
  • Bernt Legersjö
  • Theresa Eriksson, personalrepresentant