Lättläst version saknas
Tillbaka

Min Säkerhet

Publicerad 2020-09-14

Nu är vår fantastiska cirkelledare Mia Johansson certifierad som en kursledare för Min Säkerhet och vi är ser fram emot att starta utbildningarna. Vad är då Min SäkerhetMin Säkerhet är ett projekt som startats upp av SV Jönköping, men som vi, tillsammans med flera andra SV-avdelningar, fått möjligheten att vara delaktiga i. Mer information om projektet finner ni nedan.

Min Säkerhet genomför säkerhetsutbildningar för personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Kurserna är anpassade för målgruppen och skapar en ökad trygghet och egenmakt. Kurserna tar upp olika typer av risker som man kan råka ut för i vardagen och hur man hanterar dessa. Alla har rätt till ett livslångt lärande anser vi. Det spelar ingen roll vilken bakgrund man har. 

Målet är att deltagarna efter avslutad kurs ska känna en ökad delaktighet i samhället. Deltagarna bidrar till en ökad säkerhet både för sig själva och andra och därmed till ett säkrare samhälle. Hösten 2020 kommer Min Säkerhet genomföra 106 kurser på 15 SV-avdelningar runt om i Sverige.

För att anmäla intresse till utbildningen kontaktar ni oss (länk sv.se/min-sakerhet)