Tillbaka

Vill du bli ideell läsledare?

Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar län har blivit beviljade projektmedel från Region Kalmar län för att utbilda läsledare i metoden Shared reading - Delad läsning.

Målet med projektet är att utbilda ideella läsledare som sedan, tillsammans med oss på SV Kalmar län, ska starta upp Shared reading-grupper runtom i länet.

Vill du bli en av våra ideella läsledare? Anmäl dig då till den kostnadsfria utbildningen här!

Mer information  om utbildningen ser du nedan.
Sista anmälningsdag är 2 oktober 2022.
Antal platser: 15

Upplägg
Läsledarutbildningen ger dig en bred inblick i hur metoden fungerar, vilka verktyg som används, men främst en gedigen praktisk erfarenhet av Shared Reading.
Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar. Dina färdigheter byggs på under kursen gång.
När utbildningen är klar kan du leda grupper utifrån metoden Shared Reading.

Förkunskaper
Det är en fördel om du deltagit i Shared Reading men det är inte ett måste.

Material
I utbildningen får du vår Handbok, där metoden tydligt beskrivs och där du får tips om hur du leder gruppen. Du får även vår Textsamling, med tips på noveller och
dikter. Efter avslutad kurs får du ett intyg som visar att du är en certifierad läsledare i Shared Reading.

Mer information om projektet hittar du här.

Vill du veta mer om projektet eller utbildningen? Kontakta då vår projektledare Johanna Haferbier!
Mail: johanna.haferbier@sv.se
Tel: 0481-76 60 72