FAQ

Här hittar du vanliga frågor och svar kring din roll som cirkelledare. Sidan uppdateras efterhand som fler frågor dyker upp.

Har du några fler/andra frågor än vad du hittar svar på här? Kontakta då gärna din lokala verksamhetsutvecklare – kontaktuppgifter hittar du här.

 

Vilken sorts anställning har jag som cirkelledare?
Den vanligaste anställningsformen för cirkelledare är så kallat objektanställning. Objektanställning är en tidsbegränsad anställning på timbasis.

Varför är det så noga med närvarolistan? 
Närvarolistan är ett viktigt dokument ur många aspekter då den dels fungerar som anställningsavtal och löneunderlag för dig som får lön samtidigt som den är viktig för att avdelningen ska kunna föra statistik och för kommunala/statliga bidrag. Det är därför viktigt att förvara närvarolistan väl om du ännu har en papperslista. Från och med 2021 kommer vi helt övergått till e-listor, vilket både underlättar hanteringen av närvarolistan och är ett bättre alternativ ur GDPR-synpunkt. För dig som cirkelledare är det även viktigt att tänka på att kopior av närvarolistan inte får delas ut till deltagarna som en form av kontaktlista till varandra. Kontakta istället din avdelning så kan de skriva ut en deltagarlista lättare sammanställd med kontaktuppgifterna på deltagarna.

Mina deltagare vill ha extratillfällen! Hur hanterar jag det?
Vad kul att dina deltagare uppskattar cirkeln och vill lära sig ännu mer! Verksamhetsutvecklaren i din kommun behöver få information om cirkeln blir kortare eller längre än vad som sagts från början, det är därför viktigt att du kontaktar din verksamhetsutvecklare innan ni bokar in något. Vid betalkurser tilläggsfaktureras eventuella extratillfällen och det är då viktigt att deltagarna får information om vad de exakta sammankomsterna skulle kosta. Verksamhetsutvecklaren behöver även kontrollera så att lokalen som sammankomsterna hålls i inte blir dubbelbokad.

Vad händer om jag blir sjuk eller måste ställa in en träff av annan anledning?
Om du blir sjuk ska du kontakta din avdelning så snart som möjligt för att komma överens om hur deltagarna ska underrättas. Kom också överens med avdelningen om när och hur det inställda cirkeltillfället ska tas igen.

Hur fungerar löneutbetalningen?
Du och verksamhetutvecklaren i din kommun kommer tillsammans överens om en rimlig timlön när ni planerar studiecirkeln. Du får betalt per studietimme (en studietimme = 45 minuter) och lönen ska täcka både kringarbete med förberedelse och administration. Din cirkelledarlön betalas i regel ut som en klumpsumma när cirkeln är avslutad och närvarolistan inlämnad samt är godkänd av avdelningen. Cirkelledarlönerna hanteras i samband med övriga löner på avdelningen och betalas därför ut en gång i månaden (den 25de eller närmsta vardag), så hör efter när listan senast måste vara inlämnad för att du ska kunna få din lön samma månad. 

Vem är Gustav?
I kontakten med din avdelning har du kanske hört talas om någon som kallas för Gustav? Gustav är ingen mindre än studieförbundens gemensamma datasystem och står för Gemensam Utveckling av STudieförbundens Administrativa Verksamhetssystem. I Gustav läggs all information som rör cirkelverksamheten. Härifrån hämtas information som skall rapporteras till folkbildningsrådet, som grund för statistik och statsbidrag. Meddela adressändringar, mailändringar och nya telefonnummer så hjälper du till att hålla Gustav uppdaterad med den senaste informationen! 

Vilka utbildningar behöver jag gå för att bli cirkelledare?
Vi vill inte bara ha cirkelledare som är duktiga inom sitt ämne. Du ska också vara duktig som cirkelpedagog och veta lite om din arbetsgivare, Studieförbundet Vuxenskolan, så att du i din tur kan berätta för dina deltagare var de har hamnat. Innan cirkeln startar skall du gå en introduktionsutbildning som är obligatorisk i alla studieförbund. Först när du gått den utbildningen är du behörig ledare.
Förutom introduktionsutbildningen finns flera fördjupade cirkelledarutbildningar och även utbildningar inom ämnen. Dessa utbildningar blir du personligen inbjuden till genom brev eller nyhetsbrev.

Hur marknadsförs cirklar/föreläsningar/evenemang av SV? Kan jag som cirkelledare marknadsföra mina egna kurser?
Vi på SV marknadsför cirklar/föreläsningar genom ett flertal kanaler för att försöka nå så många som möjligt. Marknadsföringen sker genom till exempel studieprogram, annonser, affischer och på sociala medier. Kurserna finns även tillgängliga på vår hemsida och vi skickar även ut nyhetsbrev där vi lyfter aktuella cirklar/föreläsningar.
Självklart kan du som cirkelledare också marknadsföra dina kurser på egen hand eller dela t.ex. inlägg där vi marknadsför din/dina kurser på sociala medier – desto fler vi når ut till, desto bättre! Väljer du att marknadsföra din/dina kurser på egen hand så är det viktigt att du då även tar med vår logga – den hittar du här. Om du vill ha hjälp att skapa affisch som du kan använda för egen marknadsföring av kurser eller evenemang så hjälper såklart våra verksamhetsutvecklare till.