E-lönebesked via Swedbank

Från och med 25 april 2019 skickas lönespecifikationer från Studieförbundet Vuxenskolans alla enheter ut som E-lönebesked via Swedbank. Förändringen genomförs som en kvalitetssäkring för att lönespecifikationerna ska skickas till anställda på ett säkert och tillgängligt sätt. Hanteringen uppfyller krav enligt GDPR.

Hur fungerar E-lönebesked?

  • Alla anställda, oavsett personlig banktillhörighet får sin lönespecifikation elektroniskt i PDF-format via Swedbanks portal swedbank.se/edokument. Inloggning sker med e-legitimation.
  • Lönespecifikationerna ligger kvar i Swedbanks portal i 18 månader och finns tillgängliga även efter att anställningen avslutats.
  • Anställda som har lönekonto i Swedbank eller Nordea, kan efter första E-lönebeskedet logga in i sin internetbank och ange att lönespecifikation ska laddas upp direkt i internetbanken.
  • Ungdomar under 18 år måste få lönespecifikation via post. Även om utskick sker via post, så finns lönespecifikationen också i elektroniskt format i Swedbanks portal.

Vid frågor om din lön - kontakta ansvarig verksamhetsutvecklare i din kommun alt. maila kalmarlan@sv.se.