Ett steg till - förening i utveckling

Den perfekta processmetoden för utvecklingsarbete
i föreningar och organisationer.

Ett steg till... förening i utveckling är en processmetod för förändrings- och utvecklingsarbete i en förening eller organisation. Det överskådliga upplägget med fyra tydliga faser ger goda förutsättningar för ett framgångsrikt arbete – där alla bidrar och deltar från diskussion till konkret handling.

Under ledning av en utbildad processledare arbetar deltagarna fram en ”dagordning” för ett konkret utvecklingsarbete. Arbetet sker stegvis i mindre grupper som sedan redovisas för övriga deltagare.

Kortfattat innebär de olika stegen följande

• Nulägesanalys

• Reflektioner kring föreningens/ organisationens uppgifter och roll idag samt för framtiden

• Titta på framgångsfaktorer

• Framtidsbilder - vision

• Åtgärdslista och förbättringsplaner

• Handlingsplan för det framtida arbetet

Programmet kan genomföras på från ca 3 timmar upp till en dags utvecklingsarbete beroende på upplägg.

För att anlita en utbildad processledare – kontakta Maria Strömberg 0481-76 60 70.