Tillbaka

Möt Alexander Finstad från Kalmar

I vår intervjuserie där vi får träffa några av våra fantastiska cirkelledare är det nu dags för oss att presentera Alexander Finstad. Alexander är har ett stort ideellt engagemang och är bl.a. en av initiativtagarna till BUS – Barn och Unga i Sverige.

Alexander bus.jpg

Genom föreningen BUS är du, förutom ordförande i föreningen, också projektledare för projektet Pathfinders. Hur skulle du beskriva projektet med en mening?
- Projektet Pathfinders handlar främst om att ge samhällsinformation till asylsökande HBTQI personer.

Genom detta projekt så är du även cirkelledare i en studiecirkel. Vad är det för cirkel du håller i och vad går cirkeln ut på?
- Jag håller en cirkel i samhällsinformation för asylsökande HBTQI personer. Cirkeln går helt enkelt ut på att vi ger samhällsinformation om det svenska samhället till asylsökande HBTQI personer. Vi utgår ifrån boken om Sverige som är framtagen av Länsstyrelsen i Västra Götaland och Göteborgs stad. Exempelvis pratar vi om hur det funkar att bo, leva och arbeta i Sverige. Vi pratar också om mänskliga rättigheter, hur man söker vård och mycket mer. 

Hur kom det sig att du valde att hålla en cirkel i samhällsinformation för nyanlända? Vad är det som gör att detta ämne ligger extra varmt om hjärtat hos dig?
- Det grundar sig i att jag upplever att den samhällsinformation som ges till asylsökande (och även nyanlända) är bristfällig. Om man tittar på asylsökande som definierar sig som HBTQI personer är den ännu mer bristfällig. Jag hittade boken om Sverige och tyckte att den kändes som en perfekt grund för en samhällsinformation för målgruppen.
För oss har det varit, och är fortfarande, väldigt viktigt att erbjuda ett tryggt rum för asylsökande HBTQI personer för att skapa ett sammanhang där man samtidigt pratar om hur det svenska samhället fungerar. 

Hur kom du i kontakt med SV Kalmar län och vad gjorde att du ville hålla dina studiecirklar genom oss?
- Jag fick kontakt med SV Kalmar län då BUS ville arrangera en julfest för familjer som inte har råd att fira jul. Sandra (verksamhetsutvecklare i Kalmar) tog kontakt med mig och erbjöd oss att vara i era lokaler. Sen har det utvecklats. Jag upplever att Vuxenskolan varit väldigt stöttande och har verkligen velat hjälpa oss att utveckla verksamhet. Det kändes som SV är studieförbundet som passar oss och vår verksamhet. 

Förutom studiecirkeln i Samhällsinformation för nyanlända så var du också en av de drivande parterna i att starta upp mötesplatsen Queerhäng i Kalmar. Mötesplatsen är viktig av många anledningar, men vad skulle du säga är den främsta anledningen till att ni valde att starta upp Queerhäng?
- Den främsta anledningen till att vi drog igång mötesplatsen var att HBTQI personer inte har någon fysisk plats att möta likasinnade i ett tryggt rum i Kalmar län.

Mötesplatsen har nu varit igång ett par veckor och ni har hunnit med att träffas några gånger. Hur har responsen varit från besökarna tycker du?
- Responsen har varit väldigt positiv. Det har varit väldigt roligt att mötas och få spela spel, titta på film, spela pingis eller bara vara. Det varit väldigt många besökare de första tillfällena. 

Nu är vi lite nyfikna på att veta mer om dig som person också. Du är en individ som verkar ha många bollar i luften, men vad gör du helst en dag när du är helt ledig?
- En dag när jag är helt ledig så tittar jag på serier eller reser. Eftersom ideella engagemang är mitt brinnande intresse så blir det mycket sådant på min fritid. 

Du är ju inte bara ordförande i BUS, utan även en av initiativtagarna till föreningen. Hur kom det sig att du började intressera dig för föreningslivet?
- Jag har alltid varit en person som brinner för att hjälpa andra människor. Jag själv var familjehemsplacerad 2015 och hamnade då hos en kvinna som hade tankar på att starta en integrationsförening. Jag hade funderat på att starta en förening för barn och unga som mådde dåligt och hamnade mellan stolarna.
Vi slog ihop våra idéer och det blev grunden för BUS. Så mitt engagemang grundar sig i grund och botten i att jag själv har haft det tufft och framförallt i att jag själv upplevt att hamna mellan stolarna mellan olika instanser i samhället. 

Som en avslutande fråga så skulle vi också vilja fråga dig om du kan tänka dig att dela med dig av något vi inte vet om dig? Kanske har du några dolda talanger?
- Jag upplever mig som en skicklig förare av bilar.

Stort tack Alexander för ditt oerhörda driv och engagemang!