Tack!

Du har nu genomfört någon av SVs webbutbildningar, introduktions utbildningen "Leda cirkel", "Digitalt lärande & Nätpedagogik" eller "Såhär funkar Learnify.

Verifieringen har skickats till din kontaktperson på din SV avdelning. Du kan själv kontakta din SV avdelning för fortsatt planering av din cirkel, annars hör din avdelning av sig till dig.

Lycka till i din roll som cirkelledare i SV!