Lättläst version saknas
Tillbaka

Kommentar till regeringens höstbudget

Idag meddelade regeringen att statsanslaget till folkbildning och studieförbund blir oförändrat och att man istället tillsätter riktade medel till etableringsinsatser för utlandsfödda kvinnor och läxläsning.  Oförändrat anslag är i förlängningen en sänkning i och med samhällets kostnadsökningar.

- Det är bra med extra medel till specifika insatser, men långsiktigt är det en urgröpning av folkbildningens kapacitet. Det är farligt med tanke på de hot vi ser mot demokratin, säger Nina Larsson, förbundschef Studieförbundet Vuxenskolan.

- Att inte prioritera den fria folkbildningens insatser i vår tid när polariseringen ökar, populister är på frammarsch och ett allt mer automatiserat arbetsliv växer fram är ett stort misstag. Civilsamhället och folkbildningen är grundstenar i ett demokratiskt samhälle, avslutar Nina Larsson, förbundschef Studieförbundet Vuxenskolan.