Tillbaka

Åt rätt håll i en svår tid

Ulrika Carlsson, Studieförbundet Vuxenskolans förbundsordförande, kommenterar dagens överenskommelse om migrations- och integrationspolitiken.

Den här överenskommelsen pekar i rätt riktning. Här finns ökade resurser till civilsamhället, det är bra. Dessutom nämns studieförbunden som lämpliga utförare av tidiga insatser under asyltiden, det är mycket bra. Överenskommelsen är ett resultat av ett samarbete över blockgränserna. Ett gemensamt ansvar i en svår tid.

Som förbundsordförande för Studieförbundet Vuxenskolan ser jag dagligen det stora ansvar som medarbetare och cirkelledare tar för att skapa mötesplatser mellan människor från olika delar av världen. Mötesplatser och möjligheter till utveckling behövs mer än någonsin när så många människor nu flyr till Sverige. Jag vet också att Studieförbundet Vuxenskolan kan och vill göra mycket mer för och med människor som kommer till Sverige.

I min roll som politiker ser jag ofta den enorma kraft som finns hos föreningsliv och eldsjälar. Min tilltro till det civila samhället är mycket stor. Den här överenskommelsen pekar åt rätt håll.   

Läs mer om överenskommelsen här.

Läs mer om de insatser man planerar här