Tillbaka

Barbro Westerholm prisas

Barbro Westerholm får Sokratespriset av Studieförbundet Vuxenskolan för sina insatser i hbtq-frågor och för att hon fortsätter "sin livsgärning som samhällsdebattör, påtryckare och folkbildare med oförtröttlig kraft och styrka”. Barbro Westerholm är riksdagsledamot för Folkpartiet. Hon har tidigare bland annat varit generaldirektör för Socialstyrelsen, professor vid Karolinska institutet och ordförande för Sveriges Pensionärsförbund. Sokratespriset delas ut av Studieförbundet Vuxenskolan. Prissumman är 50 000 kronor.

Barbro Westerholm är en föregångare i många sociala frågor och har varit tongivande när det gäller flera förändringar i samhället. När hon arbetade på Socialstyrelsen på 1970-talet var hon med om att ta bort klassificeringen av homosexualitet som psykisk sjukdom.

- Barbro Westerholm får Sokratespriset för sina insatser i hbtq-frågor och för att hon är en av vår tids största folkbildare, säger Berit Danielsson, förbundsordförande, Studieförbundet Vuxenskolan.

Som riksdagsledamot har Barbro Westerholm bland annat varit drivande i arbetet med läkemedelsregister, partnerskapslag och tobakslag. Hon arbetar också med seniorers rättigheter.

- När jag stod i trappan hos Socialstyrelsen på 70-talet som nybliven generaldirektör och beslöt att ta bort sjukdomsstämplen på homosexualitet föddes politikern i mig. Jag såg det inte då, men nu ser jag det tydligt. Sedan dess har jag arbetat med frågor som fosterdiagnostik, årsrika människors rättigheter och hälsofrågor, säger Barbro Westerholm.

I motiveringen skriver Studieförbundet Vuxenskolan bland annat: ”Hennes ständiga vilja att sprida kunskap och byta åsikter med sin omgivning har gjort henne till en av vår tids största folkbildare.”

- Det känns fantastiskt. Bland det roligaste jag vet är att försöka förmedla kunskap till så många som möjligt. I dagarna reser jag till Berlin och Bryssel för att prata om årsrika människor som resurs. Vi är rika på kunskap, erfarenhet och möjligheter. Det var inte alltid bättre förr, men genom att ha levt länge kan man blicka tillbaka, använda erfarenheter och se i kristallkulan vad vi måste ägna oss åt framöver, säger Barbro Westerholm också.

Barbro Westerholm kommer till Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstämma i helgen för att ta emot Sokratespriset.

Fakta: Sokratespriset delas ut av Studieförbundet Vuxenskolan vartannat år. Det går till "en person - i eller utom Sverige - som utfört en grundläggande, bestående insats för folkupplysningens område i människovärdets tjänst och som utfört sin gärning utifrån ideell grund". 1967 delades Sokratespriset ut för första gången, då gick det till Elise Ottesen-Jensen. Bland tidigare pristagare finns bland andra KG Hammar, tidigare ärkebiskop, och Kerstin Ekman, författare. Prissumman är 50 000 kronor. Läs mer här

Hela motiveringen: Med ett årsrikt liv i bagaget fortsätter Barbro Westerholm sin livsgärning som samhällsdebattör, påtryckare och folkbildare med oförtröttlig kraft och styrka. Hon har under hela sin gärning lyft fram vår rätt att leva det liv som vi själva väljer så länge vi respekterar varandra. Oavsett om det varit till hennes egen fördel eller inte har Barbro Westerholm aldrig undvikit att ta striden för denna okränkbara rättighet. Genom att upplysa om orättvisorna runt omkring oss, och hur vi kan rätta till dem, har Barbro Westerholm genom sitt liv givit människovärdet tillbaka till många grupper som tappat hoppet om en bättre framtid.

Som generaldirektör för Socialstyrelsen såg hon till att ta bort klassifikationen på homosexualitet som en mental rubbning, och som riksdagsledamot har hon motionerat om registrerat partnerskap. Som ordförande för Sveriges Pensionärsförbund, SPF, ägnade hon sig åt att upplysa och debattera äldres rätt i Sverige. En kamp som påbörjades långt tidigare och som fortsätter än idag. Barbro Westerholm har spridit kunskap om så vitt skilda ämnen som läkemedelsberoende, minoritetsspråkens ställning, rätten att få säga sin mening, införandet av en våldskommission och diskriminering av funktionsnedsatta. Barbro Westerholms ständiga törst på kunskap och vilja att rätta till orättvisor har fått henne att ägna sig åt en lång rad med sakpolitiska frågor. Som politiker har hon med eftertänksamhet, reflektion och stor ödmjukhet inför andras åsikter fått sina meningsmotståndare att se flera sidor av problemen. Hennes ständiga vilja att sprida kunskap och byta åsikter med sin omgivning har gjort henne till en av vår tids största folkbildare.

Pressbilder på Barbro Westerholm finns att hämta här. Foto: Peter Knutson