Lättläst version saknas
Tillbaka

Ny utbildning hjälper politiker att bli förstådda

Bli en lättläst politiker. Så heter Studieförbundet Vuxenskolans nya digitala utbildning. Här kan politiker träna på att skriva lättläst svenska och bli förstådda. ”Vi på Studieförbundet Vuxenskolan vill bidra till den demokratiska utvecklingen i Sverige” säger Kjell Stjernholm, verksamhetsutvecklare.  

Att skriva det viktigaste först och använda enkla ord är några av tipsen som Studieförbundet Vuxenskolan lär ut.

- Vi tipsar också politikerna om att se en person med intellektuell funktionsnedsättning framför sig när de skriver, säger Kjell Stjernholm.

Utbildningen Bli en lättläst politiker är öppen för alla. På Studieförbundet Vuxenskolans webb kan alla – även människor som inte är politiker – klicka sig fram genom utbildningens tips och metoder.

Vill att fler partier ska presentera sin politik på lättläst svenska

Utbildningen lär ut grunderna i att skriva lättläst svenska. Den riktar sig främst till politiker på kommun- och landstingsnivå.

 - Personer med intellektuell funktionsnedsättning efterfrågar lättläst information från partier på lokal nivå. Nu hjälper Studieförbundet Vuxenskolan till med detta, säger Kjell Stjernholm.

Människor med intellektuell funktionsnedsättning behöver lättlästa texter. Det finns också fler grupper som kan använda lättläst information, till exempel nya användare av svenska språket.  

- På riksnivå använder de flesta partier redan lättläst svenska. Men på kommun- och landstingsnivå är det inte många partier som presenterar vad de vill på lättläst svenska. Det vill vi ändra på, säger Kjell Stjernholm.

 Fakta om utbildningen Bli en lättläst politiker

  • En digital utbildning på www.sv.se.
  • Öppen för alla
  • Vänder sig till politiker från alla partier i hela Sverige
  • Riktar sig främst till politiker på kommun- och landstingsnivå
  • Lär ut grunderna i att skriva lättläst svenska
  • Har utformats av statsvetaren och journalisten Ylva Bjelle i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Bakgrund och mer information

Många människor med intellektuell funktionsnedsättning röstar inte. Samtidigt är det en grupp som är beroende av politiska beslut och myndighetsutövning. 

I valet 2014 genomförde Studieförbundet Vuxenskolan projektet ”Mitt val” i form av studiecirklar och lättpratade valdiskussioner. Av de som gick studiecirkeln var det mer än 80% som röstade. Men deltagarna rapporterade att lättläst bara fanns om riksdagsvalet. Nästan inget fanns om vad olika partier tyckte om skolan, kollektivtrafiken, tryggheten eller miljön på det lokala planet. Det vill Studieförbundet Vuxenskolan hjälpa politikerna att ändra på.

Kontaktpersoner, Studieförbundet Vuxenskolan:

Kjell Stjernholm, verksamhetsutvecklare, telefon 070-855 30 87 och kjell.stjernholm@sv.se

Matilda Asp, kommunikatör, telefon 070-855 30 83 och matilda.asp@sv.se