Lättläst version saknas
Tillbaka

Släpp loss kraften i civilsamhället

Nina Larsson, SV:s förbundschef, kommenterar dagens budget.

- Det är bra att regeringen väljer att fullfölja satsningen på folkbildningens insatser inom integrationsområdet men det finns fortfarande orosmoln. De insatser som studieförbund och övriga civilsamhället gör i integrationsarbetet, inte minst i form av frivilliginsatser, är ovärderligt. Vi kan tack vare vår infrastruktur av mötesplatser och engagerade människor mobilisera insatser på ett sätt offentliga institutioner aldrig kommer i närheten av, säger Nina Larsson förbundschef i Studieförbundet Vuxenskolan i en kommentar till regeringens budget.

- Det krävs att tillit ges till vårt arbete genom långsiktiga spelregler och större frihet att agera utifrån de lokala förutsättningar som vi väl känner till. Ge ansvariga myndigheter i uppdrag att öka samverkan med civilsamhället och förenkla regelverken. Då skapas goda förutsättningar för integration, säger Nina Larsson.

- Vi på Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder till exempel kurser och studiecirklar i svenska och samhällskunskap. Vi finns på asylboenden och språkcaféer över hela Sverige, säger Nina Larsson också.