Tillbaka

Fichtelius förslag är fel väg att gå

Erik Fichtelius, nationell samordnare för biblioteksstrategin, föreslår att Kungliga biblioteket ska få ett nytt folkbildningsuppdrag och fortbilda landets folkbibliotekarier för att hjälpa befolkningen i ett digitalt kompetenslyft. Det är fel väg att gå, tycker Studieförbundet Vuxenskolans ordförande Ulrika Carlsson. Hon förordar i stället en investering i det framgångsrika arbete som folkhögskolor och studieförbund redan påbörjat.

Fichtelius har föreslagit att Kungliga biblioteket ska få ett nytt folkbildningsuppdrag.

- Fichtelius har missat att det uppdraget redan genomförs av studieförbunden i de flesta kommunerna och att folkhögskolor och studieförbund tidigare har fått ett särskilt uppdrag från regering och riksdag att överbrygga den digitala klyftan. Vi på Studieförbundet Vuxenskolan jobbar till exempel redan nära föreningslivet och hela civilsamhället. Vi för in den digitala kompetensen på flera sätt. Alla kan surfa är till exempel ett material som underlättar för seniorer, säger Ulrika Carlsson, ordförande för Studieförbundet Vuxenskolan.

- Att överbrygga den digitala klyftan är en av de viktigaste utmaningarna vi står inför och studieförbunden arbetar dagligen för att öka den digitala kompetensen. Det man däremot skulle behöva är att satsa mer på ett långsiktigt samarbete med folkbiblioteken och investera i det framgångsrika arbetet som redan finns istället för att hitta på nya uppdrag, avslutar Ulrika Carlsson.