Tillbaka

Filterbubblor, politikerspråk och folkbildare

Kan bildning spräcka filterbubblor?  Hur svårt är politikers språk?  Vilka metoder fungerar bäst för dagens folkbildare? Det är några av frågorna som ställs av Studieförbundet Vuxenskolan på bokmässan. 

På Studieförbundet Vuxenskolans program finns ungefär 50 rubriker av olika slag.

Nina Larsson, SV:s förbundschef, deltar i ett samtal med Anna Ekström,gymnasie- och kunskapslyftsminister, Araia Ghirmai Sebhatu, kultur- och konstvetare, och Per Svensson, Sydsvenskan. Samtalet hålls i seminarielokal F5 och ordnas av ABF och Studieförbundet Vuxenskolan, klicka här. 

Kända personer som Erik Fichtelius, Birgitta Ohlsson och Marie Göranzon är några av gästerna i SV:s monter C04:02. Dans, mat och Poetry Slam är några andra ingredienser i montern.

Varför är Studieförbundet Vuxenskolan på bokmässan?

-  Eftersom bildning är ett av bokmässans teman i år är det viktigt för oss på          Studieförbundet Vuxenskolan att vara där. Med hjälp av bildning och folkbildning -  som vi arbetar med - är det möjligt för människor att växa och utvecklas. I förlängningen blir det också möjligt att stå emot främlingsfientliga påtryckningar, säger Nina Larsson, förbundschef.

Att vara med på bokmässan i år var dock inte självklart för Studieförbundet Vuxenskolan.

- Bokmässan är alltid en viktig mötesplats men i år var det inte självklart för oss att delta eftersom arrangören gett Nya Tider utrymme. Efter att analyserat och bollat frågan internt bestämde vi oss till slut för att medverka, säger Nina Larsson. Hör mer av Nina Larssons resonemang här

Studieförbundet Vuxenskolan program på bokmässan innehåller bland annat

Torsdag, exempel

Dans för Parkinson visar vägen

Biblioteket och folkbildningen 

Ebba Witt-Brattström 

Politikerspråk. Hur svårt ska det va? 

Kan bildning spräcka filterbubblor

Fredag, exempel 

Folkbildare med kraft

LSS, CP-öl och alternativa fakta

Birgitta Ohlsson

Ser Sverige ut som du tror?

Bildningens dynamik

Poetry Slam 

Lördag, exempel

Christoph Andersson

Annah Björk och Mattias Beijmo

Agnes Wold, Cecilia Chrapkowska

Golnaz Hashemzadeh Bonde 

Söndag, exempel

Viktor Banke 

Dick Harrisson

Thomas Bodström

Elaine Eksvärd

Marie Göranzon

Poetry Slam

 

Hela programmet finns på bokmässans webb, klicka här.  

 

--