Lättläst version saknas
Tillbaka

Kommentar: Positivt besked

Nina Larsson, Studieförbundet Vuxenskolans förbundschef, kommenterar regeringsbesked om ökade resurser för folkbildning med asylsökande. 

- Det är ett positivt besked. Redan idag har vi en omfattande verksamhet för nyanlända med fokus på lärande, etablering och jämställdhet. Men för att vi ska kunna göra största möjliga nytta och växla upp vår verksamhet behövs mer resurser till studieförbunden, säger Nina Larsson, förbundschef Studieförbundet Vuxenskolan.

Bakgrund: Idag meddelar regeringen att de kommer att föreslå ökade resurser för studieförbundens folkbildning med asylsökande inom Svenska från dag 1 och tillför nya pengar för ett uppsökande arbete inriktat på utrikesfödda kvinnor.

Exempel: I Kristinehamn anordnar Studieförbundet Vuxenskolan kurser i entreprenörskap för utlandsfödda kvinnor, med syftet att ge kvinnor möjligheten att stärka sig själva och etablera sig i samhället