Lättläst version saknas
Tillbaka

Kraftsamling för landsbygdsutveckling

Den 4:e januari presenterade den parlamentariska Landsbygdskommittén (SOU 2017:1) nio mål och 75 konkreta förslagför en sammanhållen landsbygdspolitik samt övergripande målet:

”En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd.”

Nu gör vi ett krafttag och samlar intresserade till möten kring förslagen i utredningen. Vi har tagit fram ett par pedagogiska stöd för detta.

  • En metodstudieplan för en studiecirkel på tre (eller flera) träffar där gruppen systematiskt går igenom de åtta kapitel som Landsbygdskommittén valt att presentera sina förslag i presenteras i pdf-format på intranätet
  • En dialogduk med tillhörande handledning som kan användas för möten runt ett bord.
  • Vi planerar också att lördagen den 11:e mars genomföra en mer samlad ”workshop”-dag på olika platser i landet där SV bjuder in intresserade att samlas runt dialogduken, diskutera och bestämma sig för om och i så fall hur man går vidare. Ett remissvar, en insändare en skrivelse till länets riksdagsledamöter.

Vill du veta mer, hör av dig till din avdelning. 

Ladda ner studiehandledningen

Ladda ner processduken