Lättläst version saknas
Tillbaka

Låt idédebatten flöda

Idag öppnar Idéprogramgruppen sin sida på www.sv.se/ide. Tanken är att inbjuda till dialog om vad motiverar SV idag och imorgon i en tid när världen och de lokala förutsättningarna förändras i en allt snabbare takt?  Vilken är den värdegrund och vision som vi ska bygga vårt uppdrag på? Vad är det som gör SV relevant för framtiden?

På SVs hemsida finns se frågor samt ett ”tankepapper” från gruppen som ett underlag. Tankarna kan skickas antingen direkt via en enkät som finns i underlaget eller via mejl till ide@sv.se.

Inbjudan att delta och lämna synpunkter är öppen för alla – inom och utom SV. Fritt fram.

I gruppen ingår:

Stefan Tornberg, ordf
Barbro Westerholm
Erika Olsson
Niklas Lundgren
Berivan Mohammed
Staffan Nilsson
Sara Kappelmark