Lättläst version saknas
Tillbaka

Ny stor satsning på "Mitt Val"

Nu blir det fler studiecirklar för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Studieförbundet Vuxenskolan gör en ny stor satsning på Mitt val, studiecirklar om demokrati och politik på lättförståelig svenska. De första cirklarna hålls på dagverksamheter i Huddinge och Södertälje den här veckan. Senare i år blir det också politikerseminarier om Mitt val på 15 platser i Sverige.  

Göran Tingström

- Det är bra att lära sig saker man inte kan. Mitt val gör att man blir mer medveten om vad som finns i Sverige, vad som finns att rösta på och hur man gör, säger Göran Tingström, som varit med i studiecirklar förut och nu är cirkelledare och föreläsare.

Mitt val väckte stor uppmärksamhet redan förra året då Studieförbundet Vuxenskolan gjorde studiecirklar på dagverksamheter och boenden inför supervalåret. Ambitionen var att öka valdeltagandet bland människor med intellektuell funktionsnedsättning och det lyckades. 250 deltagare var med i Mitt val-cirklar på olika platser i landet och utvärderingar visade att 80% av deltagarna röstade i riksdagsvalet.

Studiecirkeln Mitt val handlar om politik och om hur den representativa demokratin är uppbyggd. Varje cirkel består av minst tre tillfällen och avslutas med en regional mötesplats för politiker och människor med intellektuell funktionsnedsättning. Mötesplatserna kommer att hållas i formen av en SV Arena, som är Studieförbundet Vuxenskolans verktyg för att diskutera aktuella samhällsfrågor. Ämnet som kommer att tas upp är kopplingen mellan deltagande i val och möjligheten att bestämma om sitt eget liv mellan valen.  

Mitt val är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan och FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. 

Fakta

Mitt val är ett projekt som finansieras av Allmäna Arvsfonden.

Mitt val är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan och FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning.

#mitt val #demokrati #studieförbundetvuxenskolan

 

Foto: Anna Ingels