Lättläst version saknas
Tillbaka

Regeringen bromsar viktig satsning på asylsökande

"Det är sorgligt att se hur regeringen först gasar och sedan bromsar. Först var det 30 miljoner kronor för ett halvår, nu föreslår man 50 miljoner för hela 2016. Detta i ett läge när fler och fler asylsökande behöver studieförbundens insatser. Släpp in folkbildningen i integrationsarbetet. Det är dags att omfördela pengar från Migrationsverket och arbetsförmedlingen till studieförbunden." Det säger Ulrika Carlsson, förbundsordförande för Studieförbundet Vuxenskolan, i en kommentar till regeringens budget. 

Idag presenterade regeringen sina satsningar i budgetpropositionen med fokus på snabbare etablering av nyanlända. Årets satsning på studier i svenska för asylsökande är 30 miljoner till studieförbunden under ett halvår. Satsningen för år 2016 föreslås bli totalt 50 miljoner kronor.

- Integration är viktigt. Studieförbundet Vuxenskolan tar ansvar och jobbar gärna med människor som varit tvungna att flyÖverallt i hela Sverige finns det människor på asylboenden som behöver och vill lära sig svenska. Överallt i hela Sverige finns det människor som vill göra en insats, som ställer sig i kö när Studieförbundet Vuxenskolan söker cirkelledare och volontärer. Vad vill regeringen säga till dom? Jag hoppas att regeringen tänker om och släpper loss den kraft som finns i folkbildningen, säger Ulrika Carlsson i en kommentar till dagens budget.

Studieförbundet Vuxenskolan arbetar med integration och verksamhet på asylboenden i hela Sverige. Från Boden i norr till Eslöv i söder. Cirklar i svenska och samhällskunskap startas på många håll. I Sörmland, Västra Götaland och Stockholm ordnar Studieförbundet Vuxenskolan till exempel nya studiecirklar för asylsökande i bland annat Eskilstuna, Färgelanda och Kista. Språkcaféer på bibliotek, föräldrautbildningar och särskilda satsningar för ensamkommande flyktingbarn är andra viktiga delar i Studieförbundet Vuxenskolans integrationsverksamhet.

Bakgrund : Studieförbunden har fått 30 miljoner kronor i statsbidrag för att ordna utbildningar i svenska och samhällsorientering för asylsökande under hösten. Det beslutade regeringen tidigare i somras. Läs mer härhär och här.  Studieförbundet Vuxenskolan hade förbundsstämma i juni och tog då ett uttalande om vikten av folkbildande integrationsverksamhet.

Temabild: Johnér, Cultura Creative
Foto Ulrika Carlsson: Mats Nilsson