Lättläst version saknas
Tillbaka

Remissvar

Här kan du ta del av Studieförbundet Vuxenskolans remissvar över ”Från ord till handling – på väg mot en nationell biblioteksstrategi.” 

I remissvaret pekar Studieförbundet Vuxenskolan bland annat på  att utredningen borde presentera också en lättläst version. 

Läs mer, klicka här