Lättläst version saknas
Tillbaka

Satsningen Mitt val gör valrörelsen tillgänglig

Sex till åtta av tio personer med intellektuell funktionsnedsättning röstar inte. Studieförbundet Vuxenskolan anser att bättre tillgänglighet är en viktig demokratifråga. Därför erbjuder vi nu aktiviteter för att göra valet 2018 mer tillgängligt för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Fram till de allmänna valen i september ska svenska folket kunna ta del av politisk information, förstå politiska förslag och argument samt ha möjlighet att ta ställning till vilket parti var och en vill rösta på. Alla väljare har inte samma möjlighet. 

För personer med intellektuell funktionsnedsättning räcker inte en ramp förbi trappstegen till vallokalen. Det räcker inte heller att erbjuda hjälp att förstå hur man röstar. För att valet ska bli tillgängligt måste alla få en möjlighet att tillgodogöra sig vad det är man röstar om. Själva politiken måste göras tillgänglig och den politiska informationen måste vara förståelig.

- Personer med intellektuell funktionsnedsättning har inte mindre intresse av samhällsfrågor än andra. Många är dessutom beroende av olika insatser från samhället, vilket gör det demokratiska underskottet gigantiskt, säger Kjell Stjernholm, verksamhetsutvecklare inom funktionsrätt på Studieförbundet Vuxenskolan. 

Studiecirkeln Mitt val ska bidra till att öka viljan och kunskapen hos deltagarna att vara med att påverka genom att delta i allmänna val. Målet är också att deltagarna ska våga säga vad de tycker och kunna göra egna val i vardagen.

I Mitt val ingår en ”lättpratad” valdiskussion, där cirkeldeltagarna ställer frågor till inbjudna politiker. Inför detta får deltagarna träna på att framföra sina åsikter och att diskutera med andra som kanske inte tycker likadant. Politikerna kommer att erbjudas en utbildning i att diskutera på lätt svenska.

Mitt Val genomfördes som ett pilotprojekt inför valen 2014 i några utvalda kommuner, med goda resultat. Bland de som deltog i Mitt val röstade åtta av tio personer. 

- Satsningen 2014 fick tummen upp av deltagarna, men också av de lokala politikerna som fick möta väljare med intellektuell funktionsnedsättning. Dessa politiker vittnade om den demokratiska betydelse valdiskussionerna haft för dem, säger Kjell Stjernholm.

Ett inslag i Mitt val 2014 var att besöka partiernas valstugor. På en ort gick ett par av deltagarna i Mitt val in i en valstuga och frågade:
- Hej, har ni lättläst information om er politik i kommunen?
- Nej, men ni kan få varsin klubba! fick de som svar från politikern. 

Därför har Studieförbundet Vuxenskolan tagit fram en onlineutbildning, Bli en lättläst politiker, gratis att använda för alla partier.  Efter utbildningen, kan partiet på ett enkelt sätt skriva sitt lokala valmanifest på lättläst, ha med det i valstugan och lägga på hemsidan.

Vill du ha Mitt val i din kommun? Bli en lättläst politiker? Besök: www.sv.se/mittval