Tillbaka

SV uppmanar landets kommuner till hållbarhetslyft

Pressmeddelande från Studieförbundet Vuxenskolan
2019-05-20

Hållbar utveckling är en avgörande framtidsfråga. Det finns ett brett folkligt intresse att bidra men behovet av ökad kunskap är stort. Det visar en Sifo-undersökning som Studieförbundet Vuxenskolan låtit göra. Därför uppmanar nu SV landets alla kommuner att sluta upp i ett gemensamt hållbarhetslyft.

Hållbar utveckling är en avgörande framtidsfråga. Den bryter nationsgränser och handlar om överlevnad för framtida generationer. Studieförbundet Vuxenskolan ser behovet av ett samlat hållbarhetslyft i Sverige där studieförbund, civilsamhället och kommunerna gör gemensam sak.

I en opinionsundersökning där Studieförbundet Vuxenskolan låtit Sifo undersöka hur svenska folket uppfattar och förhåller sig till begreppet hållbarhet säger bland annat:

- sju av tio vill få ökad kunskap om hur man kan utöva praktisk hållbarhet i sin egen vardag
- sex av tio är intresserade av eller mycket intresserade av frågor som rör hållbarhet
- sex av tio instämmer starkt i frågan ”Jag vill bidra mer till en hållbar utveckling än vad jag gör idag”

Nina Larsson, förbundschef på Studieförbundet Vuxenskolan, är inte förvånad över undersökningens resultat:

- Vi ser hur behovet av kunskap, bildning och samtal växer. Hållbarhet handlar i grunden om att bygga ett samhälle – såväl i ett globalt som ett lokalt perspektiv – som blir demokratiskt starkare.

Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstämma, som under helgen samlade 300 folkbildare från hela landet riktade sig direkt till kommunerna i ett uttalande och manade till ett gemensamt hållbarhetslyft:

”Nu vänder vi oss till landets kommuner. Tillsammans med oss folkbildare och övriga delar av civilsamhället kan vi gemensamt ta ett ansvar för att skapa ett hållbart Sverige. Om viljan finns kan vi genom ett brett samarbete mellan folkrörelser, föreningsliv och det offentliga nå en bred medborgarförankring för omställning och förändring.”

Läs hela uttalandet här: https://www.sv.se/om-sv/pressrum/nyheter/nyhetsarkiv/hela-sverige-behover-ett-hallbarhetslyft/

Presskontakt: Lotta Uvsten Nordholm, 0708-55 30 83.