Lättläst version saknas
Tillbaka

Tryckfrihet för demokrati

Jag delar inte din åsikt men är beredd att dö för din rätt att uttrycka den.

Detta citat från 1770 tillskrivs den franska upplysningsfilosofen Voltaire. Det har sin giltighet också i dag.

1766 fick Sverige sin första tryckfrihetsförordning. I år firar den 250 år. En fungerande tryck- och yttrandefrihet är grundbulten i ett demokratiskt samhälle och syftar till att hävda medborgarens rättigheter i förhållande till överheten.

Vi behöver inte gå långt utanför Sveriges gränser för att finna länder och system där tryck- och yttrandefrihet bestäms av den som för tillfället har makten. För terrorister, oavsett om de uppträder som stater eller organisationer, är kontroll över medborgarnas rätt att fritt uttrycka sig eller trycka sina åsikter, ett effektivt maktverktyg.

Rätten att fritt få uttrycka och trycka sina åsikter måste ständigt försvaras. Men det är inget som kan tas för givet. Det är bara genom att samtalet i dessa frågor ständigt hålls aktuellt och anpassas till den verklighet vi lever i i dag som vi kan begränsa de som vill begränsa. Voltaires bild var präglad av hans tid. Vår bild är präglad av vår tid men allt är inte förändrat. Fortfarande dödas människor runt om i världen för att de hävdar sin självklara rätt till att uttrycka sin åsikt.

ÄVEN I VÅRT land höjs till och från röster för att regler måste införas för att förhindra att ”vad som helst får sägas eller skrivas”. Inte minst är det vanligt i svallvågorna efter olika anonyma näthatskampanjer eller när det som kan definieras som kriminella grupperingar uttrycker sitt hat också i tryckta medier.

Ska det vara fritt fram att säga, uttrycka och skriva vad man vill?

Frågan är relevant. Men när man känner sig provocerad är det viktigt att ställa sig frågan: Hur skulle alternativet se ut? Och vem gynnas mest av att rätten att föra fram, även absurda åsikter, inskränks. I det korta perspektivet kanske den som blivit utsatt för påhoppen men i förlängningen är riskerna större än ”vinsterna”.

En parallell kan dras till rättsväsendet i stort. Vi hyllar principen att du är oskyldig intill motsatsen bevisats. Syftet med den är inte att skydda brottslingen utan att värna ett system där medborgaren inte ska utsättas för godtycklighet, riskera att bli fälld för något på grund av dålig bevisföring eller därför att opinionen så kräver.

HISTORIEN OCH VÅR omvärld visar att det är alltid de som har ett egenintresse av att behålla makten och inflytandet över andra som via inskränkningar vill bestämma var gränserna ska gå. Är det någon som tror att huvudmålet med att vilja lagföra Edvard Snowden för att stoppa hans avslöjanden var värnandet om det gemensammast bästa? Jag tvivlar.

För oss som folkbildare är värnandet om tryck- och yttrandefrihet och kampen för öppenhet centralt. Det är genom öppen dialog, bildning och debatt som vi värnar och stärker demokratin.

Motsatsen leder alltid fel.

Grattis till en 250-åring.

--

Anders Öhberg, ledarskribent, Impuls, Studieförbundet Vuxenskolans tidning. 

Publicerad i Impuls, maj 2016