Lättläst version saknas
Tillbaka

Uttalande: Folkbildningen bättre än staten på integration

Släpp loss folkbildningen och civilsamhället i integrationsarbetet.

Omfördela 200 miljoner kronor från Migrationsverket och arbetsförmedlingen till studieförbunden så kan vi från dag ett göra stor skillnad på asylboenden runt om i landet och skapa förutsättningar för integration i vardagen. Resurserna finns redan. Använd dem effektivt.

Det handlar också om att minska regelkrånglet. Släpp loss det engagemang, den kompetens och de ideella resurser som finns i studieförbund och civilsamhället i integrationsarbetet. Ett bra integrationsarbete gör alla till vinnare.

Den uppmaningen riktar vi i Studieförbundet Vuxenskolan (SV) till Riksdag och regering. Integrationen är en av vår tids största utmaningar och samtidigt möjligheter. Ge oss möjligheter att göra skillnad i vardagen, i hela landet.

Engagemanget är gränslöst, exemplen är många. I Värnamo föreläser nyanlända flyktingar för beslutsfattare och andra under SVs rubrik ”Starta Prata”. På flyktingboendet Himle utanför Varberg stöttar SV Helena som driver utbyte över gränserna och i Hultsfred skapar SV mötesplatser mellan asylsökande kvinnor, barn och andra.

Redan i dag satsar Sverige stora resurser på att klara integrationen. Att använda en del av de resurserna på att ge studieförbunden möjlighet att fullt ut verka på exempelvis asylboenden är rätt sätt att rätt använda redan avsatta resurser.

Som folkbildare ser vi i första hand integrationens möjligheter men backar inte för de problem som finns. Där skiljer vi oss från andra krafter i samhället som väljer att enbart fokusera på problemen. Det är inte en framkomlig väg.

250 ombud samlade till förbundsstämma med Studieförbundet Vuxenskolan i Bålsta 2015-06-14