Lättläst version saknas
Tillbaka

Upp till kamp för landsbygden!


Upp till kamp för Båtskärsnäs, skallade ropen i början av 70-talet. Då handlade det om kampen för att rädda en ort strax öster om Kalix när sågverket var hotat. I dag är kampen lika aktuell och Studieförbundet Vuxenskolan - en folkbildarorganisation med spridning i hela landet - har ett ansvar för att ge näring åt diskussionen om hur hela Sverige ska utvecklas. Så skriver Anders Öhberg i en krönika i senaste numret av SV:s tidning Impuls. 

 I Umeå rasar just nu debatten om rätt till skola i hela kommunen. En debatt som känns igen från många, många orter i landet. Det handlar om att kommunledningen vill lägga ner byskolor och bussa barnen in till den större tätorten för att skolan där har för få elever. Att tänka tanken att bussa barn i andra riktningen är naturligtvis inte att tänka på. Parallellt med skolnedläggningen har Umeå kommun själv tagit fram en rapport med titeln ”Umeå landsbygd en välmående del av kommunen”. I den rapporten framgår att befolkningstillväxten på landsbygden varit lika snabb som i tätorten, andelen förvärvsarbetande är högre och likaså medelinkomstoch antalet barnfamiljer. Det finns till och med beräkningar som visar att Umeå landsbygd bidrar med en miljard kronor i skatteintäkter till kommunen. En betydande investeringspotential för den som vill se den.

Exemplet Umeå och dess landsbygd finns på åtskilliga ställen i landet. Men vill politiker och beslutsfattare se till dessa fakta? Tveksamt, blir mitt svar. Snarare ser man tillväxten i städer som ett absolut måste och betraktar landsbygden som en tärande faktor. Jag säger som Eva, Magnus och Brasse i ”Fem myror är fler än fyra elefanter”: Fel, fel, fel!.

Miljarderna som ska investeras i förbifart Stockholm eller snabbtåg mellan de tre storstäderna upplevs nödvändiga för att Sverige ska utvecklas medan investeringar i länsvägnät och stambanor är för kostsamma. Naturligtvis ytterst en fråga om prioriteringar och vilja. Det finns ingen naturlag som säger att investeringar i storstäder är mer lönsamma än på landsbygd.

Men urbaniseringsvgåen kan du ju inte bortse från, invänder kanske någon. Om vi i detta skede bortser från den rena glesbygden med dess särskilda problem, kan man lika gärna hävda att landsbygden i stort sett håller ställningarna befolkningsmässigt. Det gamla uttrycket, verkligheten ligger i betraktarens öga, stämmer väl.

Rätt till digital allemansrätt i hela Sverige, rätt till post- och tidningsdistribution i hela Sverige, rätt till sjuk- och hälsovård på rimliga avstånd i hela Sverige, rätt till kulturupplevelse i hela Sverige (där studieförbunden och samlingslokaler är en garant men där institutionerna tillåts sluka merparten av de regionala kulturpengarna), rätt till utbildning, rätt till likvärdig kapitalförsörjning och så vidare.

För ett studieförbund på hugget och som ser ett värde i att hela Sverige ska utvecklas finns många tillfällen till intressanta debattkvällar och SV Arenor för att sprida insikt och för att skapa åsikt. Låt oss anta utmaningen!

--

Anders Öhberg, tillförordnad förbundschef, Studieförbundet Vuxenskolan.

Krönika i SV:s tidning Impuls, april 2016 

Foto: Thron Ullberg.