Lättläst version saknas
Tillbaka

Vill du hjälpa oss att utrota fattigdomen?

Fairtrade Sverige arbetar för att skapa en hållbar värld fri från fattigdom. En och en halv miljon människor kan i dag förbättra sina arbetsvillkor tack vare att de är fairtradecertifierade, skriver Magdalena Strejffert. 

Vi har lämnat 2015 bakom oss och kan bara konstatera att det återigen varit ett framgångsrikt år för Fairtrade Sverige. Försäljningen ökade med nästan 40 procent, sju nya kommuner blev diplomerade som en Fairtrade city och Västmanland blev diplomerat som Sveriges första region/ landsting i december. Vi har nu utbildat över 5500 ambassadörer, vi samlade nästan 650 000 fikadeltagare under Fairtrade challenge och den svenska regeringen har påbörjat ett arbete med att göra Sverige till ett föregångsland för rättvis handel.

Fler konsumenter, företag och politiker ser vikten av att arbeta för att odlare och anställda ska få förbättrade arbets- och levnadsvillkor.

Världens ledare beslutade förra året att tillsammans arbeta för att bekämpa fattigdomen och att minska klimatpåverkan i världen. Detta genom de så kallade hållbarhetsmålen som beslutades i september i New York och genom klimatavtalet som antogs i december i Paris.

Nu gäller det att de fina målsättningarna också bryts ner till praktisk handling. De nya hållbarhetsmålen kommer att vara en viktig fråga för Fairtrade under de kommande åren och jag ser fram emot att arbeta mer med detta under 2016.

Nu har ett viktigt arbete på börjats i Sverige då regeringen samlade över 500 personer från företag, kommuner, landsting, myndigheter, civila samhället, kultursektorn och forskarsamhället för att diskutera hur vi tillsammans kan arbeta med Agenda 2030. Ett av målen i agendan är att utrota fattigdom i alla dess former, ett ambitiöst men viktigt mål. Nästan samtliga av de underliggande målsättningarna och de punkter som beskriver hur vi ska nå dit innehåller skrivningar om mat och villkoren för de som arbetar med att odla det vi äter och konsumerar.

Världens odlare och anställda behöver vara med i utformningen och i implementeringen av målen för att vi ska kunna lyckas i vår ambition att
skapa en hållbar värld fri från fattigdom. Ett viktigt verktyg för detta är en mer rättvis handel där mänskliga rättigheter är inkluderade, där odlare och
anställda får en försörjning de kan leva på, där det finns förutsättningar för långsiktiga handelsrelationer och att det finns förutsättningar för en
hållbar produktion. Det behövs också resurser för adekvat utbildning och sjukvård i
de lokalsamhällen där människor som odlar vår mat bor.

I dag kan 1,5 miljoner odlare och anställda i 74 länder själva förbättra sina arbets- och levnadsvillkor tack vare att de är Fairtradecertifierade. Vi har i över 25 år arbetat för att fler själva ska kunna ta sig ur fattigdom, och vi har gjort det
tillsammans med företag, närliggande organisationer och framför allt er konsumenter
som varje dag gör skillnad i butiken.

Men vi behöver bli fler. Genom att vi i Agenda 2030-arbetet verkar för en världshandel där odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro kan vi nå målet om att utrota fattigdom i alla dess former och som inte lämnar någon utanför. Är du med?

-

Magdalena Streijffert, generalsekreterare, Fairtrade Sverige 

Texten publicerad i Impuls, Studieförbundet Vuxenskolans tidning, mars 2016