Press och media

Studieförbundet Vuxenskolan i Kalmar län arbetar aktivt för att sprida information om verksamheten, projekt och samarbeten. Vi är en stor samhällsaktör som stödjer verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.

Har du frågor angående vår verksamhet eller är du/ni intresserade av att skriva om oss? Kontakta oss på kalmarlan@sv.se.