Tillbaka

Ansökan beviljad - mötesplats för asylsökande i Orrefors öppnar igen

Studieförbundet Vuxenskolan har fått sin ansökan om statsbidrag till verksamheter för asylsökande i Orrefors beviljad från Länsstyrelsen i Kalmar län. Det gör att SV nu återigen kan öppna mötesplats för de asylsökande i Orrefors 2-3 gånger i veckan.  

I Orrefors finns ett boende med cirka 80 platser där Migrationsverket placerat ungdomar som blivit uppskrivna i ålder och fått utvisningsbeslut. Syftet med Studieförbundet Vuxenskolans projekt är att minska passiviseringen och främja hälsan hos ungdomarna. Projektet genomförs med stöd från Länsstyrelsen och Nybro kommun.

- Vi erbjuder samtal i grupp, träning i svenska, pyssel och fritidsaktiviteter. Denna veckan kommer vi att plantera vid boendet och göra det fint vid uteplatsen, berättar Sussi Forsell projektledare hos Studieförbundet Vuxenskolan.

Bakgrund

Länsstyrelserna kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande. Syftet med bidraget är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja förutsättningarna för en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd. Förordningen som reglerar bidraget förtydligar även vilken typ av verksamhet eller insatser det kan handla om, och vilken inriktning verksamheten eller insatsen ska ha. Närmare bestämt ska verksamheten eller insatsen syfta till att:

  • främja målgruppens kunskaper i svenska,
  • främja målgruppens kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden, eller
  • hälsa.

Kontaktperson:

Sussi Forsell, verksamhetsutvecklare och projektledare Studieförbundet
Vuxenskolan i Nybro kommun sussi.forsell@sv.se 0481-76 60 79